مشتریان

برخی مشتریان

در زیر لیست برخی مشتریان مجموعه رسیس تلکام را مشاهده می کنید

Ercisson
Irancell
mobinnet
NAK
Nokia
nokia-seimens
rightel
ZTE
Top