کاربردهای ورق اکسپندد(Expanded)در دکوراسیون-زیبا سازی

کاربردهای ورق اکسپندد(Expanded)  یا استرچ متال در دکوراسیون-زیبا سازی

کاربرد ورق اکسپندد (Expanded) یا استرچ متال در بخش دکوراسیون و زیبا سازی فضاهای شهری در اسلایدر مقابل کاملا مشهود می باشد و ایران فنس توانایی طراحی و تولید این محصولات و محصولات مشابه با کاربردهای مختلف را دارد.

Top