کاربرد هاو مصارف دیگر ورق اکسپندد(Expanded)در صنایع مختلف

کاربردها و مصارف دیگر ورق اکسپندد(Expanded) یا استرچ متال در صنایع مختلف

ورق اکسپندد(Expanded) یا استرچ متال در صنایع مختلف مانندفرودگاه که نقش جداکننده، صداگیری و محافظتی را ایفا می کند و دربنادر، پارکینگ ها، اماکن عمومی، مراکز خرید، فروشگا ه ها، قفس حیوانات و... مصارف گوناگونی دارد که در اسلایدر مقابل به آن ها اشاره شده است.

Top