مفتول

توضیحات:

مفتول های فولادی با کربن پایین، این مفتول ها در سایزها و مشخصات بسیار متنوعی تولید می شوند و نوع ترکیبات شیمیایی و خواص مکانیکی آنها دقیقا تابع خصوصیات میلگردی است که از آن کشیده شده اند.

کاربردها:

کاربرد و مصرف بسیار زیادی در ساختمان سازی و صنایع مختلف داشته و از کالاهای استراتژیک و مهم در جهان به شمار می روند.

مشخصات فنی:

سیم ها و مفتول های کم کربن این واحدها از میلگرد های کلاف نوع ( St 37 , St 34 ) است و از سایزهای 5/5 الی 8 میلی متر کشش می شوند.

ترکیبات شیمیایی و خواص مکانیکی میلگرد های ذکر شده به شرح جداول شماره 1و2 است:

                              جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد (شماره 1)

                                درصد ترکیب شیمیایی عناصر (حداکثر)

C SI Mn P S
0/12 0/20 0/50 - 0/30 0/035 0/035

                                   

                              جدول خواص مکانیکی میلگرد (شماره 2)

                                                     آزمون کششی

حداقل درصد ازدیاد طول نسبی 5% مقاومت کششی¯kgf/mm²
26 48 - 34


 

Top