مفتول آنیل شده (پخته)

توضیحات و کاربردها:

مفتول های سخت صنعتی در صورت لزوم داخل کوره های ویژه آنیل تا دمای 800 الی 900 درجه سانتی گراد و شرایط خلاء حرارت داده می شوند تا کاملا نرم شده و برای مصرف در آرماتوربندی، بسته بندی، ساخت انواع مفتول گالوانیزه و توری و شبکه های فولادی و... مناسب باشند.

یادآوری:

در اثر آنیل شدن، ترکیبات شیمیایی مفتول تغییر نمی کند ولی در عوض خواص مکانیکی آن بدین صورت عوض می شود که درصد ازدیاد طول افزایش می یابد ولی در مقابل از مقاومت کششی آن مقداری کاسته می شود.

Top