توری شبکه فولادی (مش)

توضیحات و کاربردها:

این توری از مفتول های سخت صنعتی ساده و آجدار که بر روی هم نقطه جوش شده اند در ورق هایی به ابعاد مختلف تولید می شود و غالبا جهت مسلح نمودن بتن فونداسیون کف،دیواره ها و پل ها و جاده ها و... به کار می رود.

امروزه از توری شبکه فولادی با قطرهای نازک (بین 2 تا 4 میلی متر) جهت ساخت پنل های 3 بعدی استفاده می گردد. ساخت پالت، حفاظ و انواع قفسه و... از مصارف متداول انواع شبکه های فولادی در جهان امروز محسوب می شود.

مشخصات فنی:

1.نوع مفتول: سخت صنعتی ساده و آجدار و غالبا بدون روکش گالوانیزه مطابق مشخصات جداول شماره 1و 2.

2.قطر مفتول: 2/5 تا 10 میلی متر.

3.چشمه ها: 5 تا 20 سانتی متر.

4.عرض: 100 تا 220 سانتی متر.

5.طول: 200 تا 600 سانتی متر.

نکته:

وزن هر متر مربع از توری شبکه فولادی جوشی (مش) با توجه به نوع سایز مفتول و چشمه در جدول شماره 12 آورده شده است:

یادآوری: فرمول کلی محاسبه وزن یک متر مربع توری شبکه فولادی جوشی (بر حسب کیلوگرم) به شرح زیر است:

D²/Mx1.234

D = قطر مفتول بر حسب میلی متر.

M = اندازه چشمه بر حسب سانتی متر.

نتیجه محاسبه به کیلوگرم است.

                                                جدول شماره 12

قطر مفتول

(میلی متر)

چشمه

(سانتی متر)

وزن یک متر مربع

(کیلوگرم)

2.5 5 1.54
3 5 2.22
4 5 3.95
5 5 6.17
5 10 3.09
6 10 4.44
6 15 2.96
6 20 2.22
8 10 7.9
8 15 5.27
8 20 3.95
10 10 12.34
10 15 8.23
10 20 6.17

 

Top