توری (سنگ) گابیون

توضیحات و کاربردها:

توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبدهای سیمی پر شده از مصالح سنگی است که در زمینه های مختلف عمرانی کاربرد دارد.این سبدها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می دهند. با توجه به کاربردهای متنوع توری گابیون، بایستی آن را از جنبه های مختلفی از قبیل خصوصیات رفتاری، شکل پذیری، استحکام، طراحی و محاسبه سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.از لحاظ اقتصادی سازه های گابیون بسیار ارزانتر از سازه های مشابه است. توری گابیون بیشتر در سد سازی، جاده سازی، ایجاد دیوارهای محافظ و حائل و نیز کف آبراهه ها کاربرد زیادی دارد والبته به عنوان فنس و حصار نیز قابل استفاده است.

مشخصات فنی:

1.نوع مفتول: گالوانیزه گرم طبق مشخصات جداول شماره 1و2و5.

2.قطر مفتول: نمره 2/5 تا 4 میلی متر.

3.چشمه: چشمه های گابیون به صورت شش ضلعی بوده و در اندازه های 8x8 و 10x10و 12x10 و... یافته می شود.

4.این واحد چند سالی است که گابیون با چشمه های 6x5 نیز تولید می کند که در ایران منحصر به فرد بوده و در اصطلاح به آن گابیون مترز گفته می شود. این نوع گابیون بیشتر برای ساخت تشک های کف آبراهه ها استفاده می شود.

5.ابعاد گابیون: گابیون در ابتدا به صورت رول هایی به عرض 1 تا 3 متر بافته شده و بعد در کارخانه و یا محل کار به صورت ورق هایی به طول های مختلف (به طور معمول 1 تا 4 متر) برش داده می شود و سپس به صورت باکس هایی در ابعاد 1x1x1 و یا 1/5x1x1 ویا 2x1x1 ویا 3x1x1 متر ساخته شده، در آخر از مصالح سنگی پر می شوند. جدول شماره 6 وزن یک متر مربع توری گابیون در سایزها و چشمه های مختلف نشان می دهد:

                                               جدول شماره 6

قطر مفتول

(میلی متر)

چشمه

(سانتی متر)

وزن یک متر مربع

(کیلوگرم)

2.5 8x8 1.800
2.5 10x8 1.400
2.5 12x10 1.200
2.5 6x5 1.900
3 8x8 2.200
3 10x8 2.000
3 10x12 1.800
3 5x6 2.900
3.3 8x8 2.500
3.3 10x8 2.200
3.3 12x10 2.000

 

Top