توری پرسی

توضیحات و کاربردها:

این توری از مفتول های سخت صنعتی پس از دنده شدن و به صورت تاروپودی، به شکل هایی در ابعاد مختلف بافته می شود که از آن برای ساخت انواع پالت، تختخواب، نرده، حفاظ و... استفاده می شود.

از این توری جهت ساخت پنل های سه بعدی(منولیت) و همچنین مسلح کردن بتن فونداسیون کف و دیوارها استفاده می کنند.

مشخصات فنی:

1.نوع مفتول: سخت صنعتی به صورت سیاه و یا با روکش گالوانیزه گرم و مطابق جداول شماره 1و2و5.

2.قطر مفتول: 3 تا 6 میلی متر.

3.چشمه ها: 2 تا 10 سانتی متر.

4.ابعاد: از 50 سانتی متر تا 4 متر.

در جدول شماره 11 وزن هر متر مربع توری پرسی در سایزها و چشمه های پر مصرف آورده شده است.

نکته:

این توری بیشتر از مفتول نمره 3/2 تا 5 میلی متر سخت صنعتی بدون روکش گالوانیزه و در ابعاد 2x1 متر و با چشمه های 2/5 و 4/3 و 5 سانتی متر تولید و مصرف می شود.

                                            جدول شماره 11

قطر مفتول

(میلی متر)

چشمه

(سانتی متر)

وزن یک متر مربع

(کیلوگرم)

3 2.5 3.750
3 4.3 3.000
3.5 2.5 5.800
3.5 4.3 3.000
3.6 4.2 3.500
4 4 5.100
4 4.3 4.500
4 4.5 4.450
4.6 3.2 7.500
4.6 5 5.500
5 3.2 9.000
5 3.2 9.000
6 4 11.000
6 5 8.500

 

Top