فنس استاندارد نرمال - Normal Fence (NF)

توضیحات و مشخصات فنی:

فنس استاندارد نرمال گالوانیزه گرم و به درخواست کارفرما به صورت رنگ شده (دلخواه)، با ورق های اکسپندد با ضخامت های مختلف، با گارددر پشت ورق ها، با ستون های مستحکم، گارد بالای فنس (نیزه ای)، با درب و قفل مخصوص جهت ورود و خروج به داخل فنس


کاربردها:

سایت های مخابراتی و دکل ها.

سایت های نفت و گاز در جنوب ایران، دکل های نفتی، دهانه چاه های نفت و... .

نیروگاه ها و محیط های تحت نظارت.

اماکن ورزشی مانند زمین تنیس و زمین های دیگر ورزشی که نیاز به محصور شدن دارند.
اماکن نگهداری و مراقبت از حیوانات مانند باغ وحش و مراکز تربیتی حیوانات.

جهت  سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر و نقشه با دفتر مرکزی و بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

Top