فنس استاندارد نرده ای - Rolling Fence (RF)

توضیحات و مشخصات فنی:

فنس استاندارد نرده ای گالوانیزه گرم  از متداولترین فنس ها بوده و به درخواست کارفرما به صورت رنگ شده (دلخواه)، با گارد های افقی جهت امنیت بیشتر و گارد نیزه ای همراه با سیم خاردار حلقوی.

کاربردها:

جهت محصور کردن اماکن عمومی و مسکونی با کاربردهای دیگر.

جهت  سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر و نقشه با دفتر مرکزی و بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

Top